MENU

Jaarlijkse vertaalwedsrijd Juvenes Translatores

Op donderdag 21 november doen vijf leerlingen van het Titus Bransamlyceum mee met de Juvenes Translatores. Deze leerlingen zijn geboren in 2002 en ze zijn verdeeld over de vier moderne vreemde talen. 

Juvenes Translatores is een jaarlijkse vertaalwedstrijd voor 17-jarige scholieren, die tegelijkertijd wordt gehouden in alle landen van de Europese Unie. Per land wordt slechts een beperkt aantal scholen geselecteerd. Wie geboren is in 2002 kan dit jaar meedoen. De vertaalwedstrijd is ontstaan om het leren van talen en het vertalen te promoten. Het Europese motto van "eenheid in verscheidenheid" betekent ook dat het goed is als we meer talen begrijpen dan alleen onze eigen moedertaal. Kennis van vreemde talen brengt mensen dichter bij elkaar en wekt begrip voor andere culturen. De vraag naar vertalingen en vertalers blijft groeien in Europa. Europa wil taalstudenten daarop voorbereiden. Juvenes Translatores geeft jongeren inzicht in de vaardigheden die een goede vertaler moet hebben als tussenpersoon tussen verschillende talen. De te winnen prijs is een reis naar Brussel.

Bron: Arena.lokaal 

 

Naar het overzicht