MENU

All-in tarieven voor tolkdiensten

Tolken

Wat is een tolk?

Een tolk luistert naar een spreker en vertaalt zijn of haar woorden mondeling voor degenen die de oorspronkelijke taal niet machtig zijn. Dit kan meteen tijdens het spreken of samengevat tijdens ingelaste pauzes, dan spreek je van consecutief tolken.

Wanneer is een tolk nodig of verplicht?

Voornamelijk notarissen en in het justitiële circuit en bij de politie - denk aan rechtbanken (met name in strafzaken), het Openbaar Ministerie, Immigratie- en Nationalisatiedienst (IND), Raad voor Rechtsbijstand (vreemdelingenrecht, asielzaken) maken gebruik van tolken, bijvoorbeeld bij:

  • aktes van levering
  • samenlevingscontracten
  • huwelijkse voorwaarden
  • statuten
  • oprichtingsakte
  • koopakte
  • verklaring van erfrecht
  • testament
  • akte van levering
  • akte van hypotheek

 

Beëdigde tolken

Beëdigde tolken staan ingeschreven in het Register van beëdigde tolken en vertalers en hebben voor de rechtbank een eed of belofte afgelegd om naar waarheid te vertalen en geheimhouding te betrachten ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarmee hij of zij te maken krijgt tijdens de tolkwerkzaamheden.

Wat kost een tolk?

Naast een vast uurtarief worden vaak reiskosten, reistijd, voorbereiding en/of inleestijd berekend die achteraf in rekening gebracht worden. Wij kiezen ervoor om voor notarissen en advocaten een all-in tarief te hanteren. In dit tarief zijn alle bovengenoemde kosten inbegrepen. Geen onaangename verrassingen achteraf.

Het all-in tarief is afhankelijk van verschillende factoren (taal, afstand, omvang van de opdracht). Er zijn ook standaard tarieven voor het passeren van één of meerdere aktes. Meer weten? Neem contact op en wij maken een passende offerte.

Wat is het verschil tussen consecutief en simultaan tolken?

Tolken kan op twee manieren: simultaan en consecutief. Simultaan betekent gelijktijdig, de tolk luistert naar de brontaal en vertaalt tegelijkertijd naar de doeltaal. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan bij internationale topbijeenkomsten.

Bij consecutief tolken luistert de tolk naar een deel van de boodschap in de brontaal en wacht op een pauze om vervolgens het stuk tekst te vertalen naar de doeltaal.

Bij consecutief tolken vertaalt de tolk wat er in de vreemde taal wordt gezegd als de verteller een pauze inlast. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het passeren van koop- en hypotheekaktes, getuigenverklaringen, sollicitatiegesprekken, trainingen, persconferenties, rondleidingen, oudergesprekken op scholen of in de gezondheidszorg.

Vaak is het inschakelen van een beëdigde tolk bij juridisch werk een vereiste.