MENU

Privacy statement

Privacy

Wij respecteren uw privacy

Bij het adviseren over en het verzorgen van vertalingen vragen wij om uw persoonsgegevens zodat we u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. We gaan zorgvuldig met deze gegevens om en bewaren ze veilig. Translations houdt zich hierbij aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens worden door ons verwerkt?

Om vertaal- en tolkopdrachten goed uit te kunnen voeren vragen we om contactgegevens waaronder:

  • bedrijfsnaam
  • voor- en achternaam
  • initialen
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • bankgegevens
  • BTW gegevens

 

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de afgesproken werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Van onze vaste klanten houden we de gegevens bij in databestanden in verschillende talen uitsluitend om terminologie vast te leggen.

Soms is het nodig om gegevens te bewaren om bepaalde wettelijke verplichtingen na te kunnen komen.

Hoe ontvangen wij uw gegevens?

Bij het plaatsen van een opdracht vragen wij telefonisch of via e-mail om uw gegevens.

Digitale verzameling van gegevens

De website van Translations maakt gebruik van Google Analytics. De instellingen hiervoor zijn geanonimiseerd waardoor geen cookie pop-up getoond hoeft te worden. We delen deze anonieme gegevens met niemand.

Wanneer delen wij uw gegevens met derden?

Indien nodig geven wij uw gegevens door aan derden zoals rechtbanken, vertalers of tolken delen wij uw gegevens. Dat kan nodig zijn bij beëdigde vertalingen, apostilles en legalisaties. In die gevallen zijn uw gegevens nodig om uw opdracht uit te kunnen voeren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de hierboven genoemde opdrachten uit te kunnen voeren. In sommige gevallen is er een wettelijke plicht om bepaalde gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld op grond van fiscale of civiele wetgeving.

Beveiliging van uw gegevens

Persoonsgegevens worden bij ons afgesloten bewaard of digitaal opgeslagen achter een wachtwoord. Alleen direct betrokken medewerkers hebben toegang tot deze gegevens. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

Persoonsgegevens inzien

Iedereen heeft recht op inzage in zijn of haar persoonsgegevens en om deze te laten aanpassen of te verwijderen indien deze niet meer accuraat zijn.

Heeft u vragen over uw persoonsgegevens? Stuur ons een e-mail: post@translations.nl

Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op: 22 mei 2018
Ons volledige Privacy Statement Translations.