MENU

Beëdigde vertalingen en tolkdiensten

Beëdigde vertalingen

Bij juridische vertalingen komt veel kijken en er kan veel vanaf hangen. Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt en zorgen dat de vertalingen met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling is een formeel document, gemaakt door een beëdigd vertaler. Bij een beëdigde vertaling wordt het brondocument gehecht aan de vertaling en voorzien van een ambtstempel en handtekening van een beëdigd vertaler. De beëdigd vertaler verklaart officieel dat de vertaling een waarheidsgetrouwe weergave vormt van wat er in het brondocument staat. Een beëdigde vertaling wordt internationaal erkend.

Het gaat hierbij meestal om documenten die voor officiële doeleinden worden gebruikt. Voorbeelden zijn onder meer documenten uit openbare registers (kadaster, hypotheekregister), documenten van de Burgerlijke Stand en andere officiële documenten zoals diploma´s, accountantsverklaringen en notariële stukken.

Wat is een beëdigd vertaler?

Een beëdigd vertaler is een gediplomeerde vertaler die door een Nederlandse rechtbank is beëdigd en staat ingeschreven in het Register van beëdigde vertalers en tolken. Hij of zij is bevoegd om teksten met een officiële of juridische status te vertalen en waarmerkt een vertaling door een verklaring met een stempel en handtekening, die onlosmakelijk aan het origineel wordt gehecht. 

Een beëdigde vertaler is, na proeve van bekwaamheid voor een bepaalde talencombinatie, beëdigd door een Nederlandse rechtbank.

Wanneer is een beëdigd vertaler nodig?

Een beëdigde vertaling is nodig bij officiële documenten zoals notariële aktes, uittreksels uit de burgerlijke stand en processtukken. Het gaat altijd om stukken die voor officiële doeleinden worden gebruikt. 

Notariële akten

 • statuten
 • oprichtingsakte
 • koopakte
 • verklaring van erfrecht
 • testament
 • akte van levering
 • akte van hypotheek

Uittreksels uit de burgerlijke stand

 • paspoort
 • rijbewijs
 • geboorteakte
 • verklaring van ongehuwdheid
 • huwelijksakte
 • scheidingsakte
 • overlijdensakte
 • akte geregistreerd partnerschap

Processtukken

 • proces-verbaal
 • vonnis
 • beschikking
 • producties
 • insolventieverklaring
 • deurwaardersexploot
 • beslagrekwest

Overeenkomsten

 • pensioenovereenkomst
 • huurovereenkomst
 • arbeidsovereenkomst
 • koopovereenkomst

Officiële documenten

 • verklaring omtrent het gedrag
 • diploma en cijferlijst
 • loonstrook
 • werkgeversverklaring
 • fiscaal