MENU

Wij verzorgen legalisaties & apostilles voor onze klanten

Apostilles & legalisaties

Verschillende landen willen zekerheid over de status van elkaars documenten. Om deze status door middel van een stempel vast te leggen wordt gebruik gemaakt van legalisaties en apostilles.

Wat is een apostille?

Een apostille is een gestandaardiseerde verklaring die een vaak omslachtige legalisatieprocedure vervangt. Alleen landen die zijn aangesloten bij het Apostilleverdrag kunnen gebruik maken van apostilles.

Wie kan een apostille aanvragen?

Soms is beëdiging alleen niet voldoende en dient de echtheid van de handtekening van de beëdigde vertaler door middel van een apostille te worden bevestigd.

Een apostille wordt geplaatst door de griffier van de rechtbank waar de handtekening van de vertaler is gedeponeerd. Een vertaling voorzien van een verklaring, een handtekening en een ambtsstempel van een beëdigde vertaler.

Met de verklaring geeft de beëdigde vertaler aan dat de vertaalde tekst een waarheidsgetrouwe weergave is van de brontaal in de doeltaal.

Wat is legalisatie?

Wanneer een land niet is aangesloten bij het Apostilleverdrag moet een officieel document dat u in dat land wilt gebruiken worden gelegaliseerd. De procedure hiervoor is afhankelijk van het document.

Legalisatie is een uitvoerig proces dat vaststelt dat een document is afgegeven door een daartoe bevoegde persoon en dat de handtekening op het document inderdaad van de ondertekenaar is.

Als het land het Apostilleverdrag wel heeft ondertekend volstaat een apostille. Dit is een snellere procedure, er is dan geen verdere legalisatie nodig.